Mš Pohádka

nacházíte se: úvod > Organizace dne

Organizace dne

V předškolním vzdělávání uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Tyto aktivity  jsou pedagogem přímo nebo nepřímo motivované.

Didaktický styl vzdělávání dětí je na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

 

Organizace dne:


Třída „U kašpárka“ a " U žabičky"

                                      

06,00 -  09,30     Příchod dětí, spontánní herní aktivity, nabídkové činnosti,

                              cvičení, svačina, řízené činnosti...

09,30 – 11,15     Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,15 -  12,00     Oběd, hygiena

12,00  - 14,00     Odpočinek na lehátku

14,00  -17,00       Volné herní aktivity, zájmové kroužky, svačina,

                              individuální práce s dětmi

 

Třída „U vodníčka“  a " U dráčka"                                                

   

06,00 -  09,45     Příchod dětí, spontánní herní aktivity, nabídkové činnosti,

                              cvičení, svačina, řízené činnosti...

09,45 – 11,45     Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 -  12,15     Oběd, hygiena

12,15  - 14,00     Odpočinek na lehátku

14,00  -17,00      Volné herní aktivity, zájmové kroužky, svačina,

                              individuální práce s dětmi                                  

 

 Třída „U loupežníka“

 

06,00 -  09,45     Příchod dětí, spontánní herní aktivity, nabídkové činnosti,

                              cvičení, svačina, řízené činnosti...

09,45 – 11,45     Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 -  12,15     Oběd, hygiena

12,15  - 14,00     Klidové aktivity

14,00  -17,00       Volné herní aktivity, zájmové kroužky, svačina,

                              individuální práce s dětmi