Mš Pohádka

nacházíte se: úvod > ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA A PAMPELIŠKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Na základě opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním

COVID-19 budou zápisy probíhat od 2. 5 2020 do 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy – ncpv4iu

 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email ! ) – ms.pohadka@tiscali.cz

 3. Poštou – MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, 413 01 Roudnice n. L.

 4. Osobní podání – v případě osobního podání si zákonný zástupce sjedná schůzku s ředitelkou školy e-mailem – ms.pohadka@tiscali.cz, telefonicky nebo může vyplněné dokumenty vhodit do schránky MŠ Pohádka ve dnech od 4. 5. do 7. 5. 2020 od 8 do 12 hodin.

  Do mateřské školy je nutné doložit:

1. Žádost k předškolnímu vzdělávání - dokument ke stažení na www.skolka-roudnice.cz v odkazu novinky.

2. Čestné prohlášení k očkování -- dokument ke stažení na www.skolka-roudnice.cz v odkazu novinky.

3. Kopii očkovacího průkazu.

4. Kopii rodného listu.

Místo trvalého pobytu dítěte bude ověřeno ředitelem školy na městském úřadě.

Registrační číslo vám bude přiřazeno po doručení žádosti o přijetí do mateřské školy a bude vám zasláno na váš e-mail.

Pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 je docházka do mateřské školy povinná.

Kritéria k přijímání dětí:

 1. Děti - povinné předškolní vzdělávání ze spádové oblasti Roudnice n. L.

 2. Přednostně budou přijímané děti ve věku 3 – 6 let ze spádové oblasti Roudnice n. L. ( řazeno od nejstarších )

 3. Děti podle věku od nejstarších - narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 ze spádové oblasti Roudnice n. L.

 4. Děti ve věku povinné předškolní vzdělávání mimo spádovou oblast.

 5. Děti ve věku 3 – 6 let z jiné spádové oblasti ( řazeno od nejstarších).

 6. Děti podle věku od nejstarších - narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 mimo spádovou oblast Roudnice n. L.