Mš Pohádka

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu: MŠ Pohádka 63 Roudnice nad Labem

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014552

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 600 422 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.